Gestor nexo jest programem wspomagającym budowanie trwałych relacji z klientami. Służy też do zarządzania pracą w firmie. Posiada na tyle zautomatyzowane czynności, przez co pozwala zaoszczędzić czas i  zapewnia większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia przede wszystkim ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie oraz negocjowanie ofert, a także prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczej, pozwala na wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Funkcjonuje również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę. Dzięki niemu można planować wykonanie zadań łącznie z delegowaniem ich na konkretnych pracowników. Możliwe jest także monitorowanie postępów wykonywanych zadań czy rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów w firmie (pojazdy służbowe).

Moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw czy reklamacji. Do tego celu wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi szybko skontrolujemy ilość potrzebnych części, sprawdzimy opłacalność danego zlecenia i jednocześnie będziemy mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo to część linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedażowym Subiekt nexo pozwala m.in. korzystać ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników, promocji czy umożliwi łatwo przekształcić oferty w dowolne dokumenty handlowe, a także magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

 • Przechowywanie czy łatwe wyszukiwanie w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych ważnych dla CRM;
 • prowadzenie historii kontaktów z klientem, wykonanych operacji z jego udziałem, przedstawionych ofert oraz procesów ofertowych, wystawionych dokumentów;
 • określanie i wykorzystywanie zbiorów klientów;
 • kompleksowa obsługa ofert dla klientów,  wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania, ich zbiorcze generowanie;
 • przekształcanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (warunkiem jest posiadanie licencji na Subiekta nexo);
 • obsługiwanie wielu walut na ofertach;
 • planowanie, i co za tym idzie, wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych czy masowych wiadomości SMS (sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów czy informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie działań, takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe zarówno dotyczące klientów jak i nie;
 • przypomnienia o zaplanowanych celach oraz rejestrowanie czasu wykonania konkretnego działania;
 • planowanie oraz wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w procesach ofertowych, a także zleceniach serwisowych;
 • dla zleceń serwisowych opcja generowania automatycznych działań, powiadomień w postaci wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie czy rezerwowanie dostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielofunkcyjny kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • proste zarządzanie wiadomościami e-mail dzięki wbudowanemu klientowi pocztowemu obsługującemu protokół IMAP;
 • operacje polegające na zbiorczym wysyłaniu e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia przyspieszające obsługę e-maili (sprawdzanie poprawności pisowni w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, kontrola obecnych załączników czy reguł wiadomości;
 • funkcja raportowania z  przetwarzaniem wyników raportów;
 • biblioteka załączników powodująca ewidencjonowanie zewnętrznych plików: umów w formacie pdf;
 • znaczenie obiektów flagami;
 • opcja pracy jedno i wielostanowiskowej;
 • istnienie możliwości przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

 • cele oraz zgody dotyczące przetwarzania danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • rejestr czynności przetwarzania
 • anonimizacja czyli prawo do zapomnienia;
 • ochrona danych;