Gestor nexo PRO jest elastycznym systemem wspomagającym budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Poprzez automatyzację różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, przez co zapewnia większą wydajność oraz efektywność.

Gestor nexo PRO pozwala na ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów w połączeniu z historią kontaktów. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przedstawić i negocjować oferty oraz prowadzić korespondencję mailową czy zbiorczą wysyłkę maili przy użyciu wbudowanego klienta pocztowego.

Pozwala planować wykonanie zadań i jednocześnie delegować  zadania do konkretnych pracowników, monitorować postępy i rezerwować dostępne zasoby w firmie.

Gestor nexo PRO jest rozszerzeniem Gestora nexo. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu posiada wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym w prosty sposób można dostosować program do specyficznych potrzeb firmy.

Gestor nexo PRO to ściśle zintegrowany system sprzedaży Subiekt nexo. Dzięki temu umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów czy asortymentu, cenników, promocji. Pozwala też na proste przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe czy magazynowe.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

 • przechowywanie oraz proste wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, przedstawionych ofert, procesów ofertowych, dokumentów handlowych;
 • wykorzystywanie i zdefiniowanie zbiorów klientów;
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów w ramach jednego procesu ofertowania, a także ich zbiorcze generowanie;
 • przekształcanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe;
 • obsługiwanie wielu walut na ofertach;
 • wykorzystywanie zaplanowanych promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub zbiorczych wiadomości SMS;
 • planowanie i zarazem wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, wiadomości             e-mailowych) zarówno tych odnoszących się posiadanych klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach czy rejestracja czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami;
 • co do zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań;
 • ewidencjonowanie czy rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (mogą to być samochody służbowe);
 • wielofunkcyjny i przejrzysty kalendarz z zaplanowanymi działaniami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, np.: sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), a także kontrola obecności załączników itp.;
 • system raportowania z funkcją przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików;
 • oznaczanie poszczególnych obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno oraz wielostanowiskowej;
 • możliwość przetransportowania danych z Gestora GT.


Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora  to możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK);
 • oferty z wieloma wariantami;
 • punkty rozszerzania, czyli możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy;
 • złożone pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, asortyment itp.)
 • wydruki własne;
 • raporty;
 • flagi odnoszące się do konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
 •  widoki w modułach;
 • określanie własnych ról użytkowników;
 • określanie oddziałów;
 • określanie wielu dostawców w danych asortymentu;
 • obsługiwanie zamienników asortymentu;
 • możliwość posiadania biblioteki załączników dla opcji powyżej 1000 załączników.